biuro@pavkon.pl tel. kom. 668 377 838

W ramach naszych usług otrzymają Państwo:

1/ rozpoczynając działalność gospodarczą:
 1. doradztwo i pomoc w wyborze odpowiedniej formy rozliczania,
 2. pomoc w przygotowaniu dokumentacji do rejestracji oraz w samym procesie rejestracji,
2/ rozliczając się w formie ksiąg rachunkowych:
 1. kompleksowe prowadzenie ksiąg, ewidencji środków trwałych,
 2. przygotowanie rozliczeń podatku VAT oraz CIT,
 3. przygotowanie wszelkich deklaracji urzędowych,
 4. przygotowanie sprawozdań rocznych oraz wymaganych uchwał,
 5. wykonywanie raportów dla Zarządu,
 6. reprezentację firmy przed Urzędem Skarbowym, ZUS, organami kontroli skarbowej,
3/ rozliczając się w firmie KPiR oraz ryczałtu:
 1. prowadzenie bieżącego monitoringu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
 2. przygotowywanie propozycji kompensat należności i zobowiązań,
 3. przygotowywanie w niezbędnych przypadkach wezwań do zapłaty, wezwań ostatecznych do zapłaty, not odsetkowych, monitów ostatecznych,
 4. sporządzanie i składanie raportów wymaganych przez GUS, NBP, Urząd Marszałkowski,
 5. wyprowadzanie zaległości,
 6. dokonywanie wszelkich przelewów zleconych przez Klienta,
 7. opracowywanie dokumentacji dotyczącej przyjętych przez firmę zasad rachunkowości,
 8. sporządzanie i składanie druków aktualizujących do Urzędów Skarbowych, GUS, Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG.
4/ rozliczając się w formie karty podatkowej:
 1. przechowywanie dokumentacji
 2. przygotowanie deklaracji rocznych
 3. pomoc w ewentualnym zakupie kasy fiskalnej oraz w uzyskaniu
 4. zwrotu z tytułu zakupu pierwszego urządzenia
 5. bieżące informacje nt. wszelkich zmian prawnych
5/ przy rozliczeniach kadrowo-płacowych:
 1. sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
 2. obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników
 3. sporządzanie deklaracji dotyczących pracowników: PIT-11, PIT-40, PIT-4R
 4. prowadzenie kartoteki wynagrodzeń pracowników
 5. przygotowanie druków ZUS RMUA dla pracowników
6/ inne usługi:
 1. doradztwo w zakresie podatkowym
 2. pomoc w pozyskaniu finansowania inwestycyjnego bądź na bieżącą działalność
 3. miękka windykacja
 4. wyprowadzanie zaległości kadrowych i księgowych
 5. tworzenie wewnętrznej polityki rachunkowości oraz planu kont
 6. sporządzanie zeznań podatkowych dla Klientów indywidualnych (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
 7. archiwizowanie dokumentów.
Wszystkie usługi wyceniamy na spotkaniu. Cenę ustalamy po przeprowadzeniu kompleksowej rozmowy i ustaleniu zakresu Naszych działań.
Biuro księgowe Anin, Biuro księgowe Wawer, Biuro księgowe Falenica, Biuro księgowe Wesoła, Biuro księgowe Józefów, Biuro księgowe Warszawa, Biuro księgowe Gocław, Biuro księgowe Grochów, Biuro księgowe Praga Południe, Biuro księgowe Saska Kępa, Biuro księgowe Rembertów